Raspored časova Ekološko-pravni pod-modul

RASPORED PREDAVANJA U JESENJEM SEMESTRU ZA STUDENTE

MASTER AKADEMSKIH STUDIJA U ŠKOLSKOJ 2018/2019. GODINI

 

JAVNO-PRAVNI MODUL

EKOLOŠKO-PRAVNI POD-MODUL

 

 

EKOLOŠKO PRAVO – obavezni predmet: fond 30 časova

Prof. dr Mirjana Drenovak Ivanović

 

Датум

Време

Број часова

Предавач

Просторија

25.10.2018. (четвртак)

17:10-19:45

3

Проф. др Мирјана Дреновак Ивановић

 

Амфитеатар X

1.11.2018. (четвртак)

17:10-19:45

3

Проф. др Мирјана Дреновак Ивановић

 

Амфитеатар X

15.11.2018. (четвртак)

17:10-19:45

3

Проф. др Мирјана Дреновак Ивановић

 

Амфитеатар X

16.11.2018. (петак)

17:10-19:45

3

Проф. др Мирјана Дреновак Ивановић

 

Семинар 328

22.11.2018. (четвртак)

17:10-19:45

3

Проф. др Мирјана Дреновак Ивановић

 

Амфитеатар X

23.11.2018. (петак)

17:10-19:45

3

Проф. др Мирјана Дреновак Ивановић

 

Семинар 328

29.11.2018. (четвртак)

17:10-19:45

3

Проф. др Мирјана Дреновак Ивановић

 

Амфитеатар X

Oдложено:

30.11.2018. (петак)

Надокнада:

13.12.2018.

(четвртак)

17:10-19:45

3

Проф. др Мирјана Дреновак Ивановић

 

Семинар 328

 

 

Семинар 158

 

6.12.2018. (четвртак)

17:10-19:45

3

Проф. др Мирјана Дреновак Ивановић

 

Амфитеатар X

7.12.2018. (петак)

17:10-19:45

3

Проф. др Мирјана Дреновак Ивановић

 

Семинар 328

 

Izborni predmeti (biraju se dva): fond 15 časova

 

1. PRISTUP PRAVDI U EKOLOŠKIM STVARIMA

Prof. dr Dobrosav Milovanović, prof. dr Mirjana Drenovak Ivanović

 

Датум

Време

Број часова

Предавач

Просторија

3.12.2018.

(понедељак)

17:10-20:40

4

Проф. др Добросав Миловановић

 

Семинар 328

14.12.2018. (петак)

17:10-18:50

2

Проф. др Мирјана Дреновак Ивановић

 

Семинар 328

20.12.2018. (четвртак)

17:10-19:45

3

Проф. др Мирјана Дреновак Ивановић

 

Амфитеатар X

21.12.2018. (петак)

17:10-19:45

3

Проф. др Мирјана Дреновак Ивановић

 

Семинар 328

27.12.2018. (четвртак)

17:10-19:45

3

Проф. др Мирјана Дреновак Ивановић

 

Семинар 328

 

2. EKOLOŠKO PRAVO I EKOLOŠKA POLITIKA

 EVROPSKE UNIJE                                  Časovi se održavaju u prolećnom semestru

Prof. dr Mirjana Drenovak Ivanović

 

3. ODGOVORNOST ZA EKOLOŠKU ŠTETU U SVETLOSTI PRAVILA MEĐUNARODNOG PRAVA O ZAŠTITI ŽIVOTNE SREDINE

                                                                        Časovi se održavaju u prolećnom semestru

Doc. dr Bojana Čučković