Raspored časova Upravno-pravni pod-modul

RASPORED PREDAVANJA U JESENJEM SEMESTRU ZA STUDENTE

MASTER AKADEMSKIH STUDIJA U ŠKOLSKOJ 2018/2019. GODINI

 

JAVNO-PRAVNI MODUL

UPRAVNO-PRAVNI POD-MODUL

 

UPRAVNO PRAVO – obavezni predmet: fond 30 časova

Prof. dr Zoran Tomić, prof. dr Dobrosav Milovanović, prof. dr Marko Davinić, doc. dr Vuk Cucić

 

Датум

Време

Број часова

Предавач

Просторија

25.10.2018.

(четвртак)

17:10-19:45

3

Проф. др Зоран Томић

семинар 328

1.11.2018.

(четвртак)

17:10-20:40

4

Проф. др Зоран Томић

семинар 328

8.11.2018.

(четвртак)

17:10-19:45

3

Проф. др Зоран Томић

семинар 328

14.11.2018.

(среда)

17:10-20:40

4

Проф. др Добросав Миловановић

семинар 328

19.11.2018.

(понедељак)

17:10-20:40

4

Проф. др Добросав Миловановић

семинар 328

28.11.2018.

(среда)

17:10-19:45

3

Доц. др Вук Цуцић

 

семинар 328

5.12.2018.

(среда)

17:10-19:45

3

Доц. др Вук Цуцић

 

семинар 328

13.12.2018.

(четвртак)

17:10-19:45

3

Проф. др Марко Давинић

семинар 328

20.12.2018.

(четвртак)

17:10-19:45

3

Проф. др Марко Давинић

семинар 328

 

Izborni predmeti (biraju se dva): Fond 15 časova

 

1. UPRAVA I REGULATORNA REFORMA - Fond 3 časa    

Prof. dr Dobrosav Milovanović

 

Датум

Време

Број часова

Предавач

Просторија

10.12.2018.

(понедељак)

17:10-19:45

3

Проф. др Добросав Миловановић

кабинет 336

 

2. SUDSKA KONTROLA UPRAVE U UPOREDNOM PRAVU

Doc. dr Vuk Cucić

 

Датум

Време

Број часова

Предавач

Просторија

21.11.2018.

(среда)

17:10-19:45

3

Доц. др Вук Цуцић

 

кабинет 131

 

3. AKTI UPRAVE I UPRAVNE                         Časovi se održavaju u prolećnom semestru

    PROCEDURE

Prof. dr Zoran Tomić

 

4. EVROPSKI OMBUDSMAN I            Časovi se održavaju u prolećnom semestru

    LOŠA UPRAVA           

Prof. dr Marko Davinić