Prijava dopunskih ispita za novembarski ispitni rok 2018. godine

 

O B A V E Š T E NJ E

Prijava dopunskih ispita za novembarski ispitni rok 2018. godine

 

Obaveštavaju se studenti master akademskih studija evropskih integracija, koji su u obavezi da polažu dopunske ispite, da se prijave ispita za novembarski rok mogu dostaviti od 7. do 9. novembra 2018. godine.

 

Novembarski ispitni rok traje od 13. do 20. novembra 2018. godine.

 

            Naknada za prijavljivanje dopunskog ispita iznosi:

- 2.300,00 dinara – državljani Republike Srbije i Republike Srpske;

- 50 evra (u dinarskoj protivvrednosti) – strani državljani.

 

Tekući račun Pravnog fakulteta: 840-1439666-55

Poziv na broj: upisati 540

 

Ispitna prijava za dopunski ispit (prijava ispita za poslediplomske studije)

kupuje se u knjižari Fakulteta, a popunjenu prijavu sa uplatnicom potrebno je ubaciti u kutiju za prijavu ispita na master studijama koja se nalazi ispred Amfiteatra V ili se može predati u Odseku za master i doktorske studije.

 

Napomena:

-          Ispiti predviđeni nastavnim planom i programom master akademskih studija mogu se polagati posle položenih dopunskih ispita.

 

Beograd,

6. novembar 2018. godine    

 

ODSEK ZA MASTER I DOKTORSKE STUDIJE