Raspored časova Komparativno-istorijski pod-modul

РАСПОРЕД ПРЕДАВАЊА У ЈЕСЕЊЕМ СЕМЕСТРУ ЗА СТУДЕНТЕ

МАСТЕР АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА У ШКОЛСКОЈ 2018/2019. ГОДИНИ

 

ПРАВНО-ИСТОРИЈСКИ МОДУЛ

 

КОМПАРАТИВНО-ИСТОРИЈСКИ ПОД-МОДУЛ

 

 

УПОРЕДНА ПРАВНА ТРАДИЦИЈА     обавезни предмет: фонд 30 часова

Проф. др Сима Аврамовић, проф. др Војислав Станимировић

 

 

Датум

Време

Број часова

Предавач

Просторија

22.11.2018.

(четвртак)

17:10-19:45

3

Проф. др Војислав Станимировић

 

кабинет A 34

27.11.2018.

(уторак)

17:10-19:45

3

Проф. др Сима Аврамовић

 

Сала за седнице – деканат Факултета

Oдлаже се:

29.11.2018.

(четвртак)

17:10-19:45

3

Проф. др Војислав Станимировић

 

кабинет A 34

4.12.2018.

(уторак)

17:10-19:45

3

Проф. др Сима Аврамовић

 

Сала за седнице – деканат Факултета

11.12.2018.

(уторак)

17:10-19:45

3

Проф. др Сима Аврамовић

 

Сала за седнице – деканат Факултета

13.12.2018.

(четвртак)

17:10-19:45

3

Проф. др Војислав Станимировић

 

кабинет A 34

18.12.2018.

(уторак)

17:10-19:45

3

Проф. др Сима Аврамовић

 

Сала за седнице – деканат Факултета

20.12.2018.

(четвртак)

17:10-19:45

3

Проф. др Војислав Станимировић

 

кабинет A 34

25.12.2018.

(уторак)

17:10-19:45

3

Проф. др Сима Аврамовић

 

Сала за седнице – деканат Факултета

27.12.2018.

(четвртак)

17:10-19:45

3

Проф. др Војислав Станимировић

 

кабинет A 34

 

Изборни предмети: фонд 3 часа

 

1. ПРАВНА АНТРОПОЛОГИЈА

Проф. др Војислав Станимировић

 

Датум

Време

Број часова

Предавач

Просторија

23.11.2018. (петак)

15:20-17:55

3

Проф. др Војислав Станимировић

 

 

кабинет A 34

 

 

2. ОРИЈЕНТАЛНА ПРАВНА ТРАДИЦИЈА                 Часови се одржавају у пролећном семестру

Проф. др Војислав Станимировић

 

3. АНТИЧКО ГРЧКО ПРАВО                                         Часови се одржавају у пролећном семестру

Проф. др Сима Аврамовић

 

4. ЗАПАДНА ПРАВНА ТРАДИЦИЈА                            Часови се одржавају у пролећном семестру

Проф. др Сима Аврамовић