Raspored časova Nasledno-pravni pod-modul

 

RASPORED KONSULTACIJA U JESENJEM SEMESTRU ZA STUDENTE

MASTER AKADEMSKIH STUDIJA U ŠKOLSKOJ 2018/2019. GODINI

 

GRAĐANSKO-PRAVNI MODUL

 

 

NASLEDNO-PRAVNI POD-MODUL

 

 

 

PRAVNI POSLOVI GRAĐANSKOG PRAVA            obavezni predmet: fond 6 časova

Prof. dr Dejan Đurđević, prof. dr Dragor Hiber,  prof. dr Marko Đurđević, prof. dr Marija Karanikić Mirić, prof. dr Miloš Živković

 

Датум

Време

Број часова

Предавач

Просторија

Одложено:

4.12.2018.

(уторак)

Надокнада:

18.12.2018.

(уторак)

17:10-19:45

3

Проф. др Дејан Ђурђевић

 

кабинет 416

11.12.2018.

(уторак)

17:10-19:45

3

Проф. др Дејан Ђурђевић

 

кабинет 416

 

Izborni predmeti: fond 3 časa

 

1.  POSEBNI IMENOVANI UGOVORI

     I NASLEDNOPRAVNI UGOVORI              Časovi se održavaju u prolećnom semestru

Prof. dr Dejan Đurđević, prof. dr Marko Đurđević, prof. dr Marija Karanikić Mirić

 

 

2. OSTAVINSKI POSTUPAK I

UPUĆIVANJE NA PARNICU                            Časovi se održavaju u prolećnom semestru

Prof. dr Aleksandar Jakšić, prof. dr Dejan Đurđević, doc. dr Nikola Bodiroga