Raspored časova Teorijsko-pravni pod-modul

RASPORED KONSULTACIJA U JESENJEM SEMESTRU ZA STUDENTE

MASTER AKADEMSKIH STUDIJA U ŠKOLSKOJ 2018/2019. GODINI

 

PRAVNO-TEORIJSKI MODUL

 

TEORIJSKO-PRAVNI  POD-MODUL

 

 

TEORIJA DRŽAVE I PRAVA - obavezni predmet: fond 6 časova

 

Prof. dr Dragan Mitrović, prof. dr Radmila Vasić, prof. dr Jasminka Hasanbegović, prof. dr Miodrag Jovanović, prof. dr Goran Dajović, doc. dr Bojan Spaić, doc. dr Miloš Zdravković

 

Datum

Vreme

Broj časova

Predavač

Prostorija

4.12.2018.

(utorak)

17:10-18:50

2

Prof. dr Dragan Mitrović

 

kabinet 408

13.12.2018.

(četvrtak)

17:10-18:50

2

Prof. dr Miodrag Jovanović

 

kabinet 202

26.12.2018.

(sreda)

17:10-18:50

2

Doc. dr Miloš Zdravković

 

kabinet 408

 

 

Izborni predmeti: fond 3 časa

 

1. MORAL I PRAVO                                                          Časovi se održavaju u prolećnom semestru

Prof. dr Radmila Vasić, prof. dr Miodrag Jovanović

 

 

2. HOLIZAM I PRAVO                           

Prof. dr Dragan Mitrović

 

Datum

Vreme

Broj časova

Predavač

Prostorija

4.12.2018.

(utorak)

19:00-21:15

3

Prof. dr Dragan Mitrović

 

kabinet 408

 

 

3. SAVREMENE POLITIČKE TEORIJE

Prof. dr Dragica Vujadinović

 

Datum

Vreme

Broj časova

Predavač

Prostorija

12.12.2018.

(sreda)

17:10-19:45

3

Prof. dr Dragica Vujadinović

 

kabinet 208