Prijava dopunskih ispita za decembarski ispitni rok 2018. godine

Obaveštenje o prijavi dopunskih ispita za

decembarski ispitni rok 2018. godine

 

 

Obaveštavaju se studenti master akademskih studija, koji su na osnovu Odluke o preciziranju uslova za upis na master akademske studije u obavezi da polažu dopunske ispite, o ispitnim rokovima i terminima za prijavljivanje dopunskih ispita u decembarskom ispitnom roku:

 

 

Decembarski ispitni rok 2018. godine trajaće od 10. do 20. decembra 2018. godine

Prijavljivanje ispita obaviće se od 5.  do 7. decembra 2018. godine.

 

 

Naknada za prijavljivanje dopunskog ispita iznosi:

-         2.300,00 dinara – državljani Republike Srbije i Republike Srpske,

-         50 evra (u dinarskoj protivvrednosti) – strani državljani.

 

Tekući račun Pravnog fakulteta: 840-1439666-55

Poziv na broj: 520

 

Prilikom svakog drugog prijavljivanja ispita, studenti imaju mogućnost izbora ispitivača. Ime i prezime željenog ispitivača upisati na prijavi ispita.

 

Ispitna prijava za dopunski ispit (prijava ispita za poslediplomske studije) kupuje se u knjižari Fakulteta, a popunjenu prijavu sa uplatnicom potrebno je ubaciti u kutiju za prijavu ispita na master studijama koja se nalazi ispred Amfiteatra V ili se može predati u Odseku za master i doktorske studije.

 

Napomena:

-         Dopunski ispiti pripremaju se prema važećoj literaturi za osnovne studije.

 

 

Beograd, 5. decembar 2018. godine

 

 

ODSEK ZA MASTER I DOKTORSKE STUDIJE