Prijava ispita i tema završnog rada za januarski i februarski rok 2019. godine

PRIJAVE ISPITA I TEMA ZAVRŠNOG RADA

ZA JANUARSKI I FEBRUARSKI ROK U ŠK. 2018/2019. GODINI

 

PRIJAVA ISPITA

 

I Obaveštavaju se studenti master akademskih studija da će se prijavljivanje ispita za januarski i februarski ispitni rok u šk. 2018/2019. godine obaviti prema sledećem rasporedu:

 

Januarski ispitni rok traje od 10. do 26. januara 2019. godine.

Prijava ispita vršiće se od 5. do 11. decembra 2018. godine

 

Februarski ispitni rok traje od 4. do 18. februara 2019. godine.

Prijava ispita vršiće se od 21. do 27. januara 2019. godine

 

Važne napomene:

 

1.      Svi studenti prijavljuju ispit putem studentskog e-naloga. Mole se studenti koji nisu kreirali studentski e-nalog da to učine u skladu sa obaveštenjem dostupnim na internet stranici Fakulteta: http://info.ius.bg.ac.rs/newsonepost.aspx?id=21&grupaid=36&studijeid=1.

 

Ø  Studenti upisani prvi put školske 2018/2019. godine ne plaćaju prva dva prijavljivanja ispita.

Ø  Studenti koji su školske 2018/2019. godine izvršili ponovni upis ne plaćaju naknadu za prvo prijavljivanje ispita.

 

2.    Naknade za prijavljivanje ispita su:

-  državljani Republike Srbije i Republike Srpske - 5.000,00 dinara po ispitu,

-  strani državljani - 100 evra (u dinarskoj protivvrednosti) po ispitu.

 

Ø  Studenti upisani školske 2017/2018. godine plaćaju navedenu naknadu za svako prijavljivanje ispita.

Ø  Studenti koji su školske 2017/2018. godine izvršili ponovni upis, a kojima je odobreno produženje roka za završetak studija u školskoj 2018/2019. godini, plaćaju navedenu naknadu za svako prijavljivanje ispita.

Ø  Studenti upisani školske 2016/2017. godine, kojima je odobreno produženje roka za završetak studija u školskoj 2018/2019. godini, plaćaju navedenu naknadu za svako prijavljivanje ispita.

 

Uplata se vrši na tekući račun Pravnog fakulteta 840-1439666-55.

-       u polje broj modela upisuje se 97,

-       u polje poziv na broj (odobrenje) upisuje se jedinstveni kontrolni broj, koji je za svakog studenta dostupan na ličnom e-nalogu.

 

Na studentskom računu mora biti dovoljno novca za prijavu ispita.

Skrećemo pažnju da uplate, u zavisnosti od toga kada su izvršene, mogu da kasne i do 4 dana (uplata izvršena u četvrtak posle podne leže na račun Fakulteta tek u ponedeljak).

 

Studenti koji nisu izmirili rate školarine u predviđenim rokovima, neće biti u mogućnosti da prijave ispite.

 

 

PRIJAVA TEME ZAVRŠNOG MASTER RADA

 

II Obaveštavaju se studenti master akademskih studija o terminima prijavljivanja tema završnog rada za januarski i februarski rok  u šk. 2018/2019. godine:

 

Za januarski rok prijava tema završnog master rada primaće se od 5. do 11. decembra 2018. godine.

 

Za februarski rok prijava tema završnog master rada primaće se od 21. do 27. januara 2019. godine.

 

 

Popunjene prijave završnog rada i potpisane od strane predloženog mentora (obrazac prijave preuzeti na dnu obaveštenja) primaju se u Odseku za master akademske studije ili se mogu ubaciti u kutiju za prijavu ispita na master studijama koja se nalazi ispred Amfiteatra V.

 

Ø  Studenti upisani prvi put na master akademske studije u školskoj 2018/2019. godini ne plaćaju naknadu za prijavu i odbranu završnog master rada samo ako prijavu podnesu u tekućoj školskoj godini, zaključno sa prijavom za septembarski rok II.

 

Svi ostali studenti za prijavu i odbranu master rada uplaćuju naknadu:

-          državljani Republike Srbije i Republike Srpske - 10.000,00 dinara,

-          strani državljani - 250 evra (u dinarskoj protivvrednosti).

 

Uplata se vrši na tekući račun Pravnog fakulteta 840-1439666-55, u polju „poziv na broj“ SVI studenti, nezavisno od upisanog modula i godine upisa, upisuju šifru 520 i broj indeksa.

 

Beograd, 5. decembar 2018. godine

 

ODSEK ZA MASTER I DOKTORSKE STUDIJE

 


Zavrsni rad - prijava obrazac 2018-2019