Obaveštenje o pravilima objavljivanja studentskih radova u časopisu "Anali Pravnog fakulteta u Beogradu"

Obaveštavaju se studenti doktorskih studija da je Uredništvo časopisa „Anali Pravnog fakulteta u Beogradu“ odlučilo da ukine rubriku „Studentski radovi“, koja je bila do sada deo svakog njegovog broja. Od sada će njihove članke predate Analima radi objavljivanja vrednovati (ocenjivati, recenzirati) dva anonimna recenzenta, kao da ih je predao bilo koji drugi autor. Recenzenti neće znati ko ih je pisao, niti da su članci studentski. To znači da za njihovo objavljivanje u Analima neće više biti dovoljno da članak pozitivno oceni njihov mentor, jer on neće moći da bude recenzent. Time im se povećava rizik neobjavljivanja članka u Analima, jer će podlegati istim merilima kao i ostali autori. U svakom slučaju, studenti koji objave rad u bilo kojem časopisu sa liste prihvatljivih časopisa objavljene na sajtu za doktorske studije Pravnog fakulteta valjano ispunjavaju svoju obavezu u tom pitanju u skladu sa Pravilnikom o doktorskim studijama.

Beograd, 25. decembar 2018.                                                                    

Upravnik doktorskih studija

prof. dr Nebojša Jovanović