Odlaganje ispita iz predmeta Međunarodno javno pravo, koji je zakazan za 6.2.2019. godine kod prof. dr Bojana Milisavljevića

O B A V E Š T E NJ E

 

Obaveštavaju se studenti master akademskih studija, Međunarodno-pravnog modula, koji su raspoređeni da polažu ispit iz predmeta Međunarodno javno pravo u sredu, 6. februara 2019. godine kod prof. dr Bojana Milisavljevića da se ispit, zbog službene sprečenosti, odlaže za četvrtak, 7. februar 2019. godine u 10:00 časova, kabinet 423.

 

Beograd, 1. februar 2019. godine

 

ODSEK ZA MASTER I DOKTORSKE STUDIJE