Raspored časova u prolećnom semestru - Pod-modul Radno i socijalno pravo

RASPORED PREDAVANJA U PROLEĆNOM SEMESTRU ZA STUDENTE

MASTER AKADEMSKIH STUDIJA U ŠKOLSKOJ 2018/2019. GODINI

 

JAVNO-PRAVNO MODUL

 POD-MODUL RADNO I SOCIJALNO PRAVO

 

RADNO I SOCIJALNO PRAVO                                    Časovi su održani u jesenjem semestru

 – obavezni predmet: fond 30 časova

 

Prof. dr Branko Lubarda, prof. dr Predrag Jovanović i prof. dr LJubinka Kovačević i doc. dr Filip Bojić

 

Izborni predmeti (biraju se dva): fond 15 časova

 

1. MEĐUNARODNO RADNO PRAVO                             Časovi su održani u jesenjem semestru

Prof. dr Branko Lubarda, prof. dr Predrag Jovanović i prof. dr LJubinka Kovačević i doc. dr Filip Bojić

 

2. REŠAVANJE KOLEKTIVNIH

RADNIH SPOROVA                                                          Časovi su održani u jesenjem semestru

Prof. dr Branko Lubarda, prof. dr Predrag Jovanović i doc. dr Filip Bojić

 

 

3. PRAVNA PRIRODA EKONOMSKIH I SOCIJALNIH PRAVA I PRAVNA PRIRODA

    RADNOG ODNOSA

Prof. dr Branko Lubarda, prof. dr Predrag Jovanović i prof. dr LJubinka Kovačević

 

Datum

Vreme

Broj časova

Predavač

Prostorija

25.2.2019.

(ponedeljak)

17:10-18:50

 

2

Prof. dr Predrag Jovanović

 

seminar 333

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. IZVORI RADNOG PRAVA

Prof. dr Branko Lubarda, prof. dr Predrag Jovanović i prof. dr LJubinka Kovačević

 

Datum

Vreme

Broj časova

Predavač

Prostorija

25.2.2019.

(ponedeljak)

19:00-20:40

 

2

Prof. dr Predrag Jovanović

 

seminar 333