Raspored časova u prolećnom semestru - Krivično-pravni pod-modul

 

РАСПОРЕД ПРЕДАВАЊА У ПРОЛЕЋНОМ СЕМЕСТРУ ЗА СТУДЕНТЕ

МАСТЕР АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА У ШКОЛСКОЈ 2018/2019. ГОДИНИ

 

КРИВИЧНО-ПРАВНИ МОДУЛ

КРИВИЧНО-ПРАВНИ ПОД-МОДУЛ

 

 

КРИВИЧНО ПРАВО (МАТЕРИЈАЛНО)                      Часови су одржани у јесењем семестру

- обавезни предмет: фонд 20 часова

Проф. др Наташа Делић, проф. др Игор Вуковић, доц. др Иван Ђокић

КРИВИЧНО ПРАВО (ПРОЦЕСНО)                               Часови су одржани у јесењем семестру

 - обавезни предмет: фонд 10 часова

Проф. др Милан Шкулић, проф. др Горан Илић, доц. др Вања Бајовић

 

Изборни предмети (бирају се два): фонд 15 часова

 

1. МЕЂУНАРОДНО КРИВИЧНО ПРАВО       

Проф. др Милан Шкулић, доц. др Вања Бајовић

 

Датум

Време

Број часова

Предавач

Просторија

11.3.2019.

(понедељак)

17:10-20:40

4

Проф. др Милан Шкулић

семинар 158

18.3.2019.

(понедељак)

17:10-20:40

4

Проф. др Милан Шкулић

семинар 158

22.4.2019.

(понедељак)

17:10-20:40

4

Доц. др Вања Бајовић

 

Амфитеатар – IX изнад Амфитеатра V

Одложено:

13.5.2019.

(понедељак)

Надокнада:

20.5.2019.

(понедељак)

17:10-19:45

3

Доц. др Вања Бајовић

 

Амфитеатар – IX изнад Амфитеатра V

 

2. КРИМИНОЛОГИЈА СА ПРАВОМ

ИЗВРШЕЊА КРИВИЧНИХ САНКЦИЈА                    Часови су одржани у јесењем семестру

Проф. др Ђорђе Игњатовић            , доц. др Наталија Лукић

 

3. КРИМИНАЛИСТИКА                                                  Часови су одржани у јесењем семестру

Проф. др Милан Шкулић