Obaveštenje o upisu na doktorske akademske studije

O B A V E Š T E NJ E

O UPISU

 

 

Obaveštavaju se kandidati koji su podneli prijavu za upis u prvu godinu doktorskih akademskih studija za školsku 2019/2020. godinu, da će se UPIS obaviti po završetku provere znanja stranih jezika, od petka, 25. oktobra do četvrtka, 31. oktobra 2019. godine od 11.00 časova prema radnom vremenu Odseka za master i doktorske studije.

 

Za upis je potrebno doneti:

 

1)      indeks sa popunjenom prvom stranom (štampanim slovima) i fotografijom veličine 35 x 45 mm (ne iz automata); preko fotografije ne lepiti foliju priloženu uz indeks;

2)      jedan prijavni list (obrazac ŠV-20); nalepiti fotografiju veličine 35 x 45 mm (ne iz automata);

3)      prvi primerak priznanice o uplati prve rate školarine (samofinansirajući studenti) na tekući račun Pravnog fakulteta 840-1439666-55, poziv na broj: 50;

-          državljani Republike Srbije - 45.000,00 dinara;

-          strani državljani – 750 evra u dinarskoj protivvrednosti.

4)      prvi primerak priznanice o uplati iznosa od 100,00 dinara za Centar za razvoj karijere Univerziteta u Beogradu na tekući račun Pravnog fakulteta 840-1439666-55, poziv na broj: 50 (ovaj iznos plaćaju i studenti koji se finansiraju iz budžeta Republike Srbije);

5)      popunjene i od strane privremenog mentora potpisane obrasce za izborne predmete i okvirno pitanje doktorske disertacije.

 

Indeks i prijavni list kupuju se u knjižari Fakulteta.

Rokovi dospeća za preostale tri rate školarine su: druga rata – 20.12.2019; treća rata – 20.2.2020. i četvrta rata – 20.4.2020. godine.

 

Nakon upisa svi studenti, koristeći se novim brojem indeksa (sa doktorskih akademskih studija) moraju da kreiraju nalog za elektronsku evidenciju studenata i da popune elektronski ŠV-obrazac.

 

      Informacije o kreiranju naloga nalaze se na internet stranici Fakulteta www.ius.bg.ac.rs/info/ (Studentski info/doktorske studije/opšte informacije/E-student uputstvo).

 

Napomena: Upis kandidata sa Konačne rang liste za koje je u toku postupak odlučivanja o uslovima upisa obaviće se po završetku odgovarajuće procedure.

 

           

ODSEK ZA MASTER I DOKTORSKE STUDIJE


obrazac-izborni predmeti

obrazac-okvirno pitanje