Ispitni rokovi i prijave ispita i tema završnog rada u februarskom roku šk. 2017/2018

ISPITNI ROKOVI I PRIJAVE ISPITA I TEMA ZAVRŠNOG RADA

U FEBRUARSKOM ROKU ŠK. 2017 /2018 . GODINE

I Obaveštavaju se studenti master akademskih studija – Master evropskih integracija da će se prijavljivanje ispita za februarski ispitni rok šk. 2017/2018. godine obaviti u periodu od 23. do 27. januara 2018. godine.

Ispitni rok traje od 8. do 20. februara 2018. godine.

Važne napomene :

1. SVI studenti prijavljuju ispit putem studentskog e-naloga. Mole se studenti koji nisu kreirali studentski e-nalog da to učine u skladu sa obaveštenjem dostupnim na internet stranici Fakulteta: Studentski info/master akademske studije prava/Važno obaveštenje – obavezno kreiranje naloga za elektronsku evidenciju studenata.

Ø Studenti upisani školske 2017/2018. godine ne plaćaju prva dva prijavljivanja ispita.

Ø Studenti koji su školske 2017/2018. godine izvršili ponovni upis ne plaćaju naknadu za prvo prijavljivanje ispita.

2. Naknade za prijavljivanje ispita su:

- državljani Republike Srbije i Republike Srpske - 5.000,00 dinara po ispitu,

- strani državljani - 100 evra (u dinarskoj protivvrednosti) po ispitu.

Ø Studenti upisani školske 2016/2017. godine plaćaju navedenu naknadu za svako prijavljivanje ispita.

Ø Studenti koji su školske 2016/2017. godine izvršili ponovni upis, a kojima je odobreno produženje roka za završetak studija u školskoj 2017/2018. godini, plaćaju navedenu naknadu za svako prijavljivanje ispita.

Ø Studenti upisani školske 2015/2016. godine, kojima je odobreno produženje roka za završetak studija u školskoj 2017/2018. godini, plaćaju navedenu naknadu za svako prijavljivanje ispita.

Uplata se vrši na tekući račun Pravnog fakulteta 840-1439666-55.

- u polje broj modela upisuje se 97,

- u polje poziv na broj upisuje se jedinstveni kontrolni broj, koji je za svakog studenta dostupan na ličnom e-nalogu.

Na studentskom računu mora biti dovoljno novca za prijavu ispita.

Studenti koji nisu izmirili rate školarine u predviđenim rokovima, neće biti u mogućnosti da prijave ispite.

3. Studenti upisani školske 2017/2018. godine mogu da prijave samo ispite iz predmeta za koje su odslušali predavanja/konsultacije tokom jesenjeg semestra.

II Obaveštavaju se studenti master akademskih studija– Master evropskih integracija o terminima prijavljivanja tema završnog rada za februarski rok školske 2017/2018. godine:

Prijavljivanje tema završnog rada obaviće se od 23. do 27. januara 2018. godine.

Popunjene prijave završnog rada i potpisane od strane predloženog mentora (obrazac prijave preuzeti u prilogu) primaju se u Odseku za master akademske studije ili se mogu ubaciti u kutiju za prijavu ispita na master studijama koja se nalazi ispred Amfiteatra V.

Ø Studenti upisani na master akademske studije – Master evropskih integracija u školskoj 2017/2018. godini ne plaćaju naknadu za prijavu i odbranu završnog master rada samo ako prijavu podnesu u tekućoj školskoj godini, zaključno sa prijavom za oktobarski rok.

Za prijavu i odbranu master rada svi ostali studenti uplaćuju naknadu:

- državljani Republike Srbije i Republike Srpske - 10.000,00 dinara,

- strani državljani - 120 evra (u dinarskoj protivvrednosti).

Uplata se vrši na tekući račun Pravnog fakulteta 840-1439666-55, u polju „poziv na broj“ studenti upisuju šifru 540 i broj indeksa.

Beograd, 23. januar 2018. godine

ODSEK ZA MASTER I DOKTORSKE STUDIJE


Zavrsni rad MEI-prijava obrazac 2017-18