Uža naučna oblast teorije države i prava, sociologije prava i filozofije prava - raspored nastave (konsultacija) za drugu godinu


Uza naučna oblast teorije prava,sociologije i filozofije prava- II godina- raspored konsultacija