Raspored časova - Teorijskopravni pod-modul

РАСПОРЕД КОНСУЛТАЦИЈА У ПРОЛЕЋНОМ СЕМЕСТРУ ЗА СТУДЕНТЕ

МАСТЕР АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА У ШКОЛСКОЈ 2019/2020. ГОДИНИ

 

 

ПРАВНОТЕОРИЈСКИ МОДУЛ

 

ТЕОРИЈСКОПРАВНИ  ПОД-МОДУЛ

 

 

 

ТЕОРИЈА ДРЖАВЕ И ПРАВА                                       Часови су одржани у јесењем семестру

 - обавезни предмет: фонд 6 часова

Проф. др Радмила Васић, проф. др Драган Митровић, проф. др Јасминка Хасанбеговић, проф. др Миодраг Јовановић, проф. др Горан Дајовић, доц. др Бојан Спаић, доц. др Милош Здравковић

 

 

Изборни предмети: фонд 3 часа

 

1. МОРАЛ И ПРАВО         

Проф. др Радмила Васић, проф. др Миодраг Јовановић и остали наставници на предмету Увод у право

 

Датум

Време

Број часова

Предавач

Просторија

22.4.2020.

(среда)

17:10-17:55

1

Проф. др Миодраг Јовановић

 

кабинет 202

29.4.2020.

(среда)

17:10-17:55

1

Проф. др Миодраг Јовановић

 

кабинет 202

6.5.2020.

(среда)

17:10-17:55

1

Проф. др Миодраг Јовановић

 

кабинет 202

 

2. ТЕОРИЈЕ О СУБЈЕКТИВНИМ ПРАВИМА           

Проф. др Миодраг Јовановић

 

Датум

Време

Број часова

Предавач

Просторија

7.5.2020.

(четвртак)

17:10-19:45

3

Проф. др Миодраг Јовановић

 

кабинет 202