Odbrana doktorske disertacije Miloša Vukotića - 16. jul 2020. godine u 16.00 časova, konferencijska sala

U četvrtak, 16. jula 2020. godine u 16.00 časova Miloš Vukotić braniće doktorsku disertaciju pod naslovom: „Nasledivost prava na naknadu neimovinske štete“.

Odbrana će se održati u konferencijskoj sali.

Odsek za master i doktorske studije