Konačna rang lista kandidata za upis na master akademske studije u školskoj 2021/2022. godini, studijski program: Pravo


Konacna rang lista - MAS Pravo - 2021-2022 - afirmativne mere

Konacna rang lista - MAS Pravo - 2021-2022