Naknade za usluge koje pruža fakultet

17.01.2019.

Broj računa fakulteta 840 -1439666 -55

Skrećemo pažnju da uplate, u zavisnosti od toga kada su izvršene, mogu da kasne i do 4 dana (uplata izvršena u četvrtak posle podne leže na račun Fakulteta tek u ponedeljak).

Red.

Br.

NAKNADE ZA USLUGE KOJE PRUŽA FAKULTET u školskoj 2018/2019. godini

Dinara

1.

STUDENTI SU OSLOBOĐENI PLAĆANJA NAKNADE ZA OVERU OBRAZACA KOJIMA REGULIŠU

- UČLANJENJE U STUDENTSKU ZADRUGU

- PRAVO NA PENZIJU

- SMEŠTAJ U STUDENTSKI DOM - VIZE

- KREDIT ILI STIPENDIJU - ZDRAVSTVENO I SOCIJALNO OSIGURANJE

2.

UPIS I, II, III, IV GODINE – SAMOFINANSIRAJUĆI STUDENTI ( u cenu školarine su uračunati svi udžbenici),   2 besplatna prijavljivanja ispita iz svakog predmeta upisane godine studija

95.000,00

3.

UPIS I, II, III, IV GODINE – STUDENTI STRANI DRŽAVLJANI

2.100 €

4.

STICANJE DIPLOME VIŠE ŠKOLSKE SPREME I UVERENJE O VIŠOJ ŠKOLSKOJ SPREMI I DIPLOMA

25.000,00

5.

PRODUŽENJE ROKA ZA STICANJE DIPLOME O VIŠOJ ŠKOLSKOJ SPREMI

12.500,00

6.

TROŠKOVI STUDIJA KOJE PLAĆAJU APSOLVENTI koji studiraju po nastavnom planu iz 1993 godine

10.000,00

7.

NAKNADA ZA PONOVAN  UPIS (OBNOVA) GODINE ZA STUDENTE koji studiraju po nastavnom planu iz 1993 godine

50.000,00

8.

PRELAZ SA DRUGIH PRAVNIH FAKULTETA

9.000,00

9.

PRELAZ SA DRUGIH PRAVNIH FAKULTETA– upis u statusu samofinansirajućeg

95.000,00

10.

PRIZNAVANJE ISPITA SA DRUGIH PRAVNIH FAKULTETA – po ispitu

2.000,00

11.

PRIZNAVANJE ISPITA SA DRUGIH FAKULTETA – po ispitu

2.500,00

12.

PROMENA NASTAVNE GRUPE

1.500,00

13.

NAKNADNA OVERA SEMESTRA jesenji

2.700.00

 

NAKNADNA OVERA SEMESTRA prolećni

2.200.00

14.

NAKNADAN UPIS

2.700,00

15.

PRIJAVA ISPITA I, II, III,IV - godina - prve dve prijave ispita besplatne –treće prijavljivanje

800,00

16.

PRIJAVA ISPITA I, II, III - godina - za četvrto i svako dalje prijavljivanje

1.000,00

17.18.

STUDENTI OSNOVNIH STUDIJA – apsolventi za prve tri prijave ispita

1.000,00

19.

STUDENTI OSNOVNIH STUDIJA – apsolventi za četvrto i svako dalje prijavljivanje

1.200,00

20.

POLAGANJE ISPITA PRED KOMISIJOM

1.500,00

21.

ODLAGANJE ISPITA ( do početka ispitnog roka )

700,00

22.

ODLAGANJE ISPITA U TOKU ISPITNOG ROKA

1.200,00

23.

PROMENA ISPITIVAČA DO POČETKA ISPITNOG ROKA ( za studente koji imaju pravo na promenu ispitivača )

1.000,00

24.

PROMENA ISPITIVAČA U TOKU ISPITNOG ROKA ( za studente koji imaju pravo na promenu ispitivača )

2.000,00

25.

NAKNADNA PRIJAVA PO ISPITU

2.000.00

+cena ispita

26.

DUPLIKAT INDEKSA :

- I GODINA

- II GODINA

- III GODINA

- IV GODINA

 

1.500,00

1.900,00

2.200,00

2.500,00

27.

NAKNADA ZA ISPISNICU – ( kao duplikat indeksa po godinama studija )

28.

OVERA OBRAZACA ( AKO SE NJIMA NE REGULIŠU PITANJA IZ TAČKE R.B. 1 )

500,00

29.

IZDAVANJE LIČNIH DOKUMENATA NA REVERS

500,00

30.

UVERENJE O DIPLOMIRANJU, DIPLOMA I DODATAK DIPLOME uplaćuju na žiro račun fakulteta

5.000,00

31.

DUPLIKAT UVERENJA O DIPLOMIRANJU I UVERENJA O VIŠOJ ŠKOLSKOJ SPREMI

1.300,00

32.

DUPLIKAT DIPLOME I DIPLOME O VIŠOJ ŠKOLSKOJ SPREMI

3.500,00

33.

DUPLIKAT DODATKA DIPLOMI

2.500,00

34.

DUPLIKAT ISPISNICE

1.300,00

35.

UVERENJE BIVŠIM STUDENTIMA

1.500,00

DOKUMENTA POTREBNA ZA IZRADU DIPLOME: OBRASCI IZ SKRIPTARNICE, POTVRDA IZ BIBLIOTEKE, INDEKS I UPLATA.