Najnovije informacije

Osnovne studije

I godina   II godina   III godina  IV godina
Raspored online predavanja, vežbi i stručnih grupa

REKLAMACIJE I ODLAGANJE ISPITA - JUNSKI I ISPITNI ROK 2021. GODINE

Raspored termina ispita za junski 1 rok 2020/21. godine

Odlaganje predavanja iz Upravnog prava

Odlaganje konsultacija - dr Miloš Stanković

UNODA and ROK open call for applications to Youth Forum on Disarmament and Non-Proliferation

Odlaganje vežbi i konsultacija asistent Bojana Todorović

Odlaganje vežbi iz predmeta Uvod u pravo evropskih integracija - dr Maja Lukić Radović

PRIJAVA ISPITA - junski I ispitni rok 2021. godine

Obaveštenje o načinu polaganja ispita iz Prava intelektualne svojine u ispitnim rokovima Jun 1 i Jun 2 2021. godine

Master studije

MAS     MEI
Raspored časova - pod-modul Radno i socijalno pravo

Raspored časova - Međunarodnopravni modul

Raspored časaova - Imovinskopravni pod-modul II

Raspored časova - Imovinskopravni pod-modul I

Raspored časova - pod-modul Međunarodno poslovno pravo

Raspored časova - Trgovinskopravni modul

Raspored časova - Pravno-ekonomski modul

Raspored časova - Krivičnopravni pod-modul

Raspored časova - pod-modul Međunarodno poslovno pravo

Obaveštenje o prijavljivanju ispita za junski ispitni rok I

Doktorske studije

Odbrana doktorske disertacije Slađane Gligorić, 3. jun 2021. godine u 13.30 časova, sala za sednice

Odbrana doktorske disertacije Miloša Markovića - 21. maj 2021. godine u 13.00 časova, konferencijska sala

Krivičnopravna uža naučna oblast, II modul: Krivične nauke, raspored časova (konsultacije) - I godina

Krivičnopravna uža naučna oblast, I modul: Krivičnopravne nauke, raspored časova (konsultacije) - I godina

Odbrana doktorske disertacije Andrijane Mišović, 19. maj 2021. godine u 12.00 časova, sala za sednice

Građanskopravna uža naučna oblast I, raspored konsultacija - I godina

Odbrana doktorske disertacije Mile Petrović - 13. maj 2021. godine u 12.00 časova, sala za sednice

Ustavnopravna uža naučna oblast (raspored konsultacija) za prvu godinu

Obaveštenje o prijavljivanju ispita za junski ispitni rok I

Doktorske disertacije na uvidu javnosti