Najnovije informacije

Master studije

MAS     MEI
Raspored termina ispita za septembarski ispitni rok I 2020-2021. godine - MEI

Raspored termina ispita za septembarski ispitni rok I 2020-2021. godine

Spisak odbranjenih tema master radova - MEI do 1. jula 2021. godine

Spisak odobrenih tema - Jun II rok - MEI

Obaveštenje o prijavljivanju ispita i tema master radova za septembarski ispitni rok I

Obaveštenje o prijavljivanju ispita i tema master radova za septembarski ispitni rok I

Spisak odobrenih tema MEI - Junski I rok

ODOBRENE TEME MASTER RADOVA PO KATEDRAMA

Spisak izrađenih diploma

Spisak izrađenih diploma

Doktorske studije

Doktorske disertacije na uvidu javnosti

Odbrana doktorske disertacije Ivane Miljuš, 13. septembar 2021. godine u 13.00 časova, konferencijska sala

Obaveštenje o prijavljivanju ispita za septembarski ispitni rok I

Krivičnopravna uža naučna oblast, II modul: Krivične nauke, raspored časova (konsultacije) - I godina

Krivičnopravna uža naučna oblast, I modul: Krivičnopravne nauke, raspored časova (konsultacije) - I godina

Uža naučna oblast teorije države i prava, sociologije prava i filozofije prava - raspored časova nastave (konsultacije) za I godinu

Međunarodnopravna uža naučna oblast-raspored časova (nastave) za I godinu

Građanskopravna uža naučna oblast I, raspored konsultacija - I godina

Ustavnopravna uža naučna oblast (raspored konsultacija) za prvu godinu

Pravnoistorijska uža naučna oblast-raspored časova (konsultacije) za prvu godinu