Raspored online predavanja, vežbi i stručnih grupa

REKLAMACIJE I ODLAGANJE ISPITA - JUNSKI I ISPITNI ROK 2021. GODINE

Raspored termina ispita za junski 1 rok 2020/21. godine

Odlaganje predavanja iz Upravnog prava

Odlaganje konsultacija - dr Miloš Stanković

UNODA and ROK open call for applications to Youth Forum on Disarmament and Non-Proliferation

Odlaganje vežbi i konsultacija asistent Bojana Todorović

Odlaganje vežbi iz predmeta Uvod u pravo evropskih integracija - dr Maja Lukić Radović

PRIJAVA ISPITA - junski I ispitni rok 2021. godine

Obaveštenje o načinu polaganja ispita iz Prava intelektualne svojine u ispitnim rokovima Jun 1 i Jun 2 2021. godine