Odlaganje ispita iz Osnovi ekonomije - dr Branko Radulović

Odlaganje ispita Osnovi ekonomije - dr Boris Begović

Odlaganje seminarski čas-dr Vera Ošmjanski

Ispit iz Porodičnog prava-dr Uroš Novaković

Ispiti iz Porodičnog prava -dr Slobodan Panov

Ispit iz Porodičnog prava-dr Marija Draškić

Obaveštenje - Porodično pravo

Odlaganje vežbi iz predmeta Porodično parvo - demonstrator Ivana Barać

PORODIČNO PRAVO– STUDIJSKA GRUPA – DR UROŠ NOVAKOVIĆ

Vežbe iz predmeta PORODIČNO PRAVO kod asistenta Ivane Barać