Odlaganje ispita iz Krivičnog prava - dr Igor Vuković

Odlaganje ispita iz predmeta Krivično pravo - dr Ivan Đokić

Odlaganje ispita iz predmeta Osnovi Ekonomije - dr Branko Radulović

Odlaganje ispita Strani jezik pravne struke engleski -dr Silvana Popović

Konsultacije -dr Igor Vuković

Odlaganje ispita iz Osnovi ekonomije - dr Branko Radulović

Odlaganje ispita Osnovi ekonomije - dr Boris Begović

Odlaganje seminarski čas-dr Vera Ošmjanski

Ispit iz Porodičnog prava-dr Uroš Novaković

Ispiti iz Porodičnog prava -dr Slobodan Panov