Promena termina konsultacija - acc. Bojana Todorović

Odlaganje termina vežbi - Bojana Todorović

Promena načina održavanja vežbi - asistent Bojana Todorović

STUDIJSKA GRUPA - KOMPANIJSKO PRAVO – DR TATJANA JEVREMOVIĆ PETROVIĆ

STUDIJSKA GRUPA - KOMPANIJSKO PRAVO – DR VUK RADOVIĆ

UPRAVNO PRAVO – STUDIJSKA GRUPA DR MARKO DAVINIĆ

STUDIJSKA MEĐUNARODNO JAVNO PRAVO - BOJAN MILISAVLJEVIĆ

Ispit iz Krivičnog procesnog prava-dr Milan Škulić

Prijava za stručnu grupu iz Međunarodnog javnog prava na engleskom jeziku

Ispit iz Upravnog prava -dr Vuk Cucić