123


Raspored časaova - Imovinskopravni pod-modul II

Raspored časova - Imovinskopravni pod-modul I

Raspored časova - Trgovinskopravni modul

Raspored časova - Pravno-ekonomski modul

Raspored časova - pod-modul Međunarodno poslovno pravo

Raspored časova - Krivičnopravni pod-modul

Raspored časova - pod-modul Međunarodno poslovno pravo

Raspored časova - Ustavnopravni pod-modul

Raspored časova - pod-modul Suzbijanje organizovanog kriminaliteta, terorizma i korupcije

Raspored časova - Građanskopravni modul, Naslednopravni pod-modul

123