Raspored termina ispita za septembarski ispitni rok I 2020-2021. godine

Obaveštenje o prijavljivanju ispita i tema master radova za septembarski ispitni rok I

ODOBRENE TEME MASTER RADOVA PO KATEDRAMA

Spisak izrađenih diploma

Raspored časova - pod-modul Radno i socijalno pravo

Raspored časova - Krivičnopravni pod-modul

Raspored časova - Filozofskopravni pod-modul

Raspored časova - Međunarodnopravni modul

Raspored časaova - Imovinskopravni pod-modul II

Raspored časova - Imovinskopravni pod-modul I