Raspored časova - Ekološkopravni pod-modul

Obaveštenje za kandidate sa Liste čekanja za upis na master akademske studije, studijski program: Pravo

Raspored časova - pod-modul Međunarodno poslovno pravo

Raspored časova - Krivičnopravni pod-modul

Raspored časova - Krivičnopravni modul, podmodul Maloletničko krivično pravo

Raspored časova - pod-modul Radno i socijalno pravo

Raspored časova - pod-modul Pravo privrednih društava

Raspored časova - Imovinskopravni pod-modul I

Raspored časaova - Imovinskopravni pod-modul II

Raspored časova - Međunarodnopravni modul