Raspored časaova - Imovinskopravni pod-modul II

Raspored časova - Imovinskopravni pod-modul I

Raspored časova - Trgovinskopravni modul

Raspored časova - Pravno-ekonomski modul

Raspored časova - pod-modul Međunarodno poslovno pravo

Raspored časova - Krivičnopravni pod-modul

Raspored časova - pod-modul Međunarodno poslovno pravo

Obaveštenje o prijavljivanju ispita za junski ispitni rok I

ODOBRENE TEME MASTER RADOVA PO KATEDRAMA

Obaveštenje o radnom vremenu Odseka za master i doktorske studije za rad sa studentima od 19. do 29. aprila 2021. godine