Raspored termina ispita za septembarski ispitni rok I 2020-2021. godine - MEI

Spisak odbranjenih tema master radova - MEI do 1. jula 2021. godine

Spisak odobrenih tema - Jun II rok - MEI

Obaveštenje o prijavljivanju ispita i tema master radova za septembarski ispitni rok I

Spisak odobrenih tema MEI - Junski I rok

Spisak izrađenih diploma

Raspored časova - EU Trade Policy and Law

CALL FOR REGISTERING FOR ADDITIONAL COURSE – EU Securities Law

Call for registering for an additional course within Master in European Integration – EU Private International Law

Obaveštenje za studente master akademskih studija - Master evropskih integracija, upisane šk. 2017/2018. godine, koji su imali poslednji aktivan status u šk. 2019/2020. godini