Privremena rang lista kandidata za upis na doktorske akademske studije, studijski program: Pravo u školskoj 2021/2022. godini

Odbrana doktorske disertacije Đorđija Naumoskog, petak, 5. novembar 2021. godine u 12 časova, sala za sednice (Dekanat)

Konkurs za upis na doktorske akademske studije u školskoj 2021/2022. godini, studijski program Pravo

Autumn School 2021 on Law & Gender

Obaveštenje o prijavljivanju ispita za septembarski ispitni rok II

Doktorske disertacije na uvidu javnosti

Krivičnopravna uža naučna oblast, II modul: Krivične nauke, raspored časova (konsultacije) - I godina

Krivičnopravna uža naučna oblast, I modul: Krivičnopravne nauke, raspored časova (konsultacije) - I godina

Uža naučna oblast teorije države i prava, sociologije prava i filozofije prava - raspored časova nastave (konsultacije) za I godinu

Međunarodnopravna uža naučna oblast-raspored časova (nastave) za I godinu