PRODUŽEN ROK ZA PISANJE STUDENTSKIH RADOVA "THE FUTURE OF WESTERN BALKANS" DO 15. MAJA 2021. GODINE

 

U okviru Akademske mreže za podršku politikama EU prema Zapadnom Balkanu, sa naglaskom na regionalnoj saradnji baziranoj na pomirenju (ANETREC), čiji je član i Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, pozivamo sve zainteresovane studentkinje i studente da se svojim studentskim radovima aktivno uključe u rad ANETREC projekta odgovarajući na neku od  zadatih tema, koje se nalaze u pozivu.

Ideja poziva za studentske radove u okviru ANETREC projekta je da teme koje se tiču pomirenja u regionu, dobre saradnje, zaštite ljudskih prava i zabrane diskriminacije, uloge religije, slobode medija, procesa evropskih integracija kao i odnosa EU prema Zapadnom Balkanu, podstaknu studentkinje i studente da promišljaju ponuđene teme i da izaberu neku od njih, kako bi kroz originalni pristup izabranoj temi pružili odgovarajuće poglede i analize i kako bi možda ponudili sopstvene vizije i predložili nova kreativna i primenjiva rešenja.

 

Pet studenata sa najboljim radovima na odgovarajuće teme učestvovaće na ANETREC letnjoj školi koja će biti organizovana u julu mesecu 2021. godine u Bitolju, Severna Makedonija sa ostalim studentima sa 10 partnerskih univerziteta.

 

Pozivamo Vas da vaše radove na predložene teme na engleskom jeziku (od 3000 do 5000 reči) pošaljete do 15. maja 2021. godine prof. dr Dragici Vujadinović na internet adresu  dragicav@ius.bg.ac.rs sa naznakom da su za ANETREC poziv za studentske radove.

 

Sve dodatne informacije, okvirnu listu tema i tehnička uputstva možete videti u dokumentima: The Call for Student’s essays,  Appendix 1- The List of Suggested topics; Appendix 3- Technical Guidance.

 

 

O ANETREC PROJEKTU:

Akademska mreža za podršku politikama EU prema Zapadnom Balkanu, sa naglaskom na regionalnoj saradnji baziranoj na pomirenju (ANETREC) je mreža koja okuplja partnerske univerzitete Zapadnog Balkana, čiji je član i Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, a u koordinaciji Instituta za etičke i regionalne studije (ISCOMET) iz Maribora. Ideja pomirenja sagledava se kroz međusobnu saradnju na aktivnostima ANETREC-a sa ciljem da se osnaži i promoviše regionalna saradnja, i evropske integracije ovog regiona.

Projekat ANETREC predviđa, između ostalog i sledeće aktivnosti-

- Razvoj i održavanje šest akademskih kurseva namenjenih studentima svih partnerskih univerziteta, u virtuelnoj (onlajn) formi, na teme koje su u vezi sa glavnim ciljevima ANETREC-a (neke od tematskih celina koje će biti obrađivane su: razvoj politike EU prema Zapadnom Balkanu, pomirenje i saradnja u regionu Zapadnog Balkana kao jedan od uslova za napredak u procesu evropskih integracija, koncept i važnost razvoja i zaštite multikulturalizma u regionu, poštovanje ljudskih prava i eliminacija diskriminacije kao uslovi za stabilnost pravnih sistema i evropskih integracija Zapadnobalkanske šestorke, uloga religije u procesu pomirenja na Zapadnom Balkanu, izazovi migracija u regionu ali i Evropskoj uniji);

- Organizacija Letnje škole za studente sa 10 partnerskih univerziteta;

- Istraživački rad na temama od značaja za ANETREC projekat;

- Stvaranje ANETREC akademske mreže i otvorene baze podataka ANETREC značajne za region Zapadnog Balkana i akademsku saradnju.

 

Cilj ANETREC projekta je da u periodu 2019-2022. godine doprinese intenzivnijem istraživačkom, nastavnom i naučnom radu iz gorenavedenih oblasti, da na taj način doprinese dobrosusedskim odnosima i saradnji u regionu Zapadnog Balkana i, posebno, da uključi što više studenata u projektne aktivnosti i da, time, unapredi njihovu edukaciju u vezi pitanja obuhvaćenih ANETREC projektom.

Više o samom projektu na sledećoj internet strani: https://anetrec.eu/

 

 


ANETREC - Call for students essays-FL Belgrade

ANETREC-APPENDIX 1- The list of suggested topics for writing essays

ANETREC-Appendix 3 - Technical guidance