Konsultacije -dr Milene Polojac

Konsultacije  kod  profesora  dr Milene Polojac zakazani za  10.03.2021. godine u 13.30  do 15.00 časova odlažu se zbog službene sprečenosti profesora..