REZULTATI ISPITA - DODATNI ISPITNI ROK 2021. GODINE


REZULTATI ISPITA - Obligaciono pravo dr Marija Karanikic Miric od 07.04.2021. godine

REYULTATI ISPITA - Obligaciono pravo dr Marko Djurdjevic od 07.04.2021. godine

REYULTATI ISPITA - Obligaciono pravo dr Milos Vukotic od 07.04.2021. godine

Spisak studenata koji su polagali PIS 7.4.2021. - prof. D. Popovic

Spisak studenata koji su polagali PIS 8.4.2021. - prof. S. Markovic - bodovi

REZULTATI ISPITA - Obligaciono pravo dr Marija Karanikic Miric od 08.04.2021. godine

REZULTATI ISPITA - Obligaciono pravo dr Marko Djurdjevic od 08.04.2021. godine

REZULTTATI ISPITA - Obligaciono pravo dr Milos Vukotic od 08.04.2021. godine

Spisak studenata koji su polagali PIS 9.4.2021. - prof. S. Radovanovic

Spisak studenata koji su polagali PIS 13.4.2021. - prof. S. Markovic

REZULTATI ISPITA - Nasledno pravo dr Dejan Djurdjevic od 13.04.2021. godine

REZULTATI ISPITA - Medjunarodno radno pravo dr Ljubinka Kovacevic od 10.04.2021. godine

REZULTATI ISPITA - Radno pravo dr Ljubinka Kovacevic od 10.04.2021. godine

REZULTATI ISPITA - Medjunarodno radno pravo dr Ljubinka Kovacevic od 09.04.2021. godine

REZULTATI ISPITA - Radno pravo dr Ljubinka Kovacevic od 09.04.2021. godine

REZULTATI ISPITA - Nasledno pravo - dr Milos Vukotic od 13.04.2021. godine

Spisak studenata koji su polagali PIS 14.4.2021. - prof. D. Popovic

REZULTATI ISPITA - Nasledno pravo dr Dejan Djurdjevic od 15.04.2021. godine

Spisak studenata koji su polagali PIS 15.4.2021. - prof. S. Radovanovic

REZULTTI ISPITA - Obligaciono pravo dr Marija Karanikic Miric od 16.04.2021. godine

REZULTATI ISPITA - Obligaciono pravo dr Milos Vukotic od 16.04.2021. godine

REZULTATI ISPITA - nasledno pravo dr Milos Vukotic od 15.04.2021. godine

REZULTATI IPSITA - Obligaciono pravo dr Marko Djurdjevic od 16.04.2021. godine

REZULTATI ISPITA - Rimsko privatno pravo dr Valentina Cvetkovic Djordjevic od 14.04.2021. godine

REZULTATI ISPITA - Obligaciono pravo dr Miloc Vukotic od 17.04.2021. godine

REYULTATI ISPITA -Obligaciono pravo dr Marija Karanikic Miric od 17.04.2021. godine

REZULTATI ISPITA - Obligciono pravo dr Marko Djurdjevic od 17.04.2021. godine

REZULTATI ISPITA - Rimsko privatno pravo dr Valentina Cvetkovic Djordjevic od 16.04.2021. godine