Odlaganje nastave iz predmeta Međunarodno javno pravo - dr Aleksandar Gajić

Predavanja iz predmeta MEĐUNARODNO JAVNO PRAVO kod profesora dr Aleksandra Gajića predviđena za 8. i 14. april 2021. godine (online), neće se održati zbog bolesti profesora.

            Studenti će blagovremeno biti obavešteni o terminu nadoknade časova.