Predavanja iz Saobraćajnog prava

O B A V E Š T E NJ E

Obaveštavaju se studenti koji pohađaju nastavu iz predmeta Saobraćajno pravo na osnovnim studijama da će prof. dr Nebojša Jovanović početi da predaje ONLAJN, umesto „uživo“, počev od časova zakazanih u utorak 20. aprila tekuće godine sa početkom u 12,40 časova. Razlog je želja profesora da omogući što većem broju studenata da slušaju nastavu, pošto se časovi iz Kompanijskog prava drže ONLJAN neposredno pre časova iz Saobraćajnog prava, pa studenti koji ih slušaju ne mogu da stignu na Fakultet da slušaju nastavu iz Saobraćajnog prava.

 Beograd, 13. april 2021. god.                                                                prof. dr Nebojša Jovanović s.r.