Odlaganje vežbi iz predmeta Međunarodno javno pravo - dr Aleksandar Gajić

Vežbe iz predmeta MEĐUNARODNO JAVNO PRAVO kod profesora dr Aleksandra Gajića 14.04.2021. godine od 17.10 časova neće se održati zbog bolesti profesora.

            Studenti će blagovremeno biti obavešteni o terminu nadoknade časova.