Obavešetenje o uvidu u testove iz Naslednog i Obligacionog prava - dodatni ispitni rok 2021. godine

Uvid u testove iz Naslednog prava i Obligacionog prava iz aprilskog ispitnog roka obaviće se u ponedeljak, 19. aprila, u 09.00 časova u amfiteatru V.

Zbog pandmije koronavirusa, studenti su dužni da nose zaštitne maske i poštuju odgovarajuću distancu. Studenti koji ne budu poštovali mere zaštite, biće udaljeni sa uvida.