Obaveštenje o načinu polaganja ispita iz Prava intelektualne svojine u ispitnim rokovima Jun 1 i Jun 2 2021. godine

Obaveštenje o načinu polaganja ispita iz Prava intelektualne svojine u ispitnim rokovima Jun 1 i Jun 2 2021. godine

 

U ispitnom roku Jun 1 2021. godine ispit iz Prava intelektualne svojine će kod svih ispitivača (prof. dr Slobodan Marković, prof. dr Dušan Popović i prof. dr Sanja Radovanović) biti pismeni.

 

Pismeni ispit će sadržati pitanja mešovitog sastava (zaokruživanje, dopunjavanje, širi odgovor).

Pravila ocenjivanja (skala ocena) će biti data na samom ispitu.

 

U ispitnom roku Jun 2 2021. godine ispit iz Prava intelektualne svojine će se kod svih ispitivača polagati usmeno.

 

Svi studenti dužni su da se pridržavaju zaštitnih mera (dezinfekcija, nošenje zaštitne maske, držanje distance). Studenti koji ne budu poštovali zaštitne mere biće udaljeni sa ispita.