OBVEŠTENJE za predmet NOMOTEHNIKA -pisanje pravnih akata

Poštovane koleginice i kolege,

Kako će zgrada fakulteta, zbog predstojećih praznika, biti zatvorena u periodu od 30. aprila do 10. maja 2021. godine, nastava iz predmeta Nomotehnika – pisanje pravnih akata će se odvijati na sledeći način: zadatak u vezi sa pisanjem Presude biće postavljen, za sve tri grupe studenata, 15. maja 2021. godine.