Odlagaanje vežbi iz predmeta Upravno pravo - Bojana Todorović

Vežbe (online) iz predmeta UPRAVNO PRAVO kod Bojane Todorović,  umesto u subotu 22.05.2021. godine održaće se u ponedeljak 17.05.2021. godine. S obzirom na to da je za taj datum predviđen kolokvijum, termini po kojima će studenti biti raspoređeni biće objavljeni na Moodle platformi.