Odlaganje ispita iz predmeta Kriminologija i predmeta Politika suzbijanja kriminaliteta - dr Natalija Lukić

Ispiti iz predmeta KRIMINOLOGIJA kod docenta dr Natalije Lukić, zakazani za 31.05.2021.godine u 14.00  časova, a koji su odloženi za 4. juna 2021. godine u 12:00  časova, održaće se 10. juna 2021. godine u 13:00 časova (amf. VII).

Ispiti iz predmeti POLITIKA SUZBIJANJA KRIMINALITETA zakazani za 7.06.2021. godine u 12:00 časova, održaće se 10.06.2021. godine u 12:00 časova (kab. 502)

Ispiti se odlažu zbog bolesti profesora.