Uvid u ispite iz premeta Nasledno pravo i Obligaciono pravo koji su održani u ispitnom roku jun II.

Obaveštavaju se studenti da će se uvid u ispite iz predmeta NASLEDNO PRAVO i OBLIGACIONO PRAVO, a koji su održani u ispitnom roku Jun 2, obaviti u ponedeljak 5.7. 2021. godine u 9h, u amfiteatru V. Nošenje zaštitnih maski je obavezno za sve vreme trajanja uvida!”