Obaveštenje o upisu samofinansirajućih studenata u prvu godinu studija

Kandidati koji su stekli pravo upisa na prvu godinu osnovnih akademskih studija na Pravnom fakultetu

Univerziteta u Beogradu za školsku 2021/2022. godinu u statusu samofinansirajućih studenata, a nisu se upisali 

do 09. jula 2021. godine, mogu da se upišu 12, 13. i 14. jula 2021. godine od 09.00 do 12.00 časova.