U P I S - JESENJI SEMESTAR ŠKOLSKE 2021/22.GODINE -prijem dokumenta produžen do 29.10.2021. godine

- prvi put upisan bod - 1.650,00 dinara

-ponovljeni bod - 1.237,50 dinara

-školarina se plaća 1) odjednom ili 2) u četiri jednake mesečne rate (bez podnošenja molbe)

-maksimalan broj bodova koji može da se upiše - 72 ESPB

-student koji upisuje najmanje dva obavezna predmeta sa četvrte godine studija može upisati maksimalno 90 ESPB

- ZBOG REALIZACIJE UPISA OD 7.10 - 21.10.2021.GODINE RADIĆE 2 ŠALTERA OD 8.00 - 13.00 ČASOVA

- UGOVORI SE PREUZIMAJU ISPRED PROSTORIJA GDE SE VRŠI UPIS

- STUDENT JE U OBAVEZI DA ISPUNI 2 PRIMERKA UGOVORA

- STUDENT JE U OBAVEZI DA POTPIŠE ZAKLETVU


UPIS STUDENATA KOJI SU PRVU GODINU STUDIJA UPISALI SKOLSKE 2013

UPIS STUDENATA KOJI SE SAMOFINANSIRAJU

OBAVESTENJE ZA STUDENTE KOJI SU IZGUBILI STATUS - a u dosadasnjem toku studija imaju ostvareno minimum 60 ESPB

UPIS STUDENATA KOJI STUDIRAJU PO AFIRMATIVNIM MERAMA

UPIS STUDENATA NA BUDZET

ODLUKA O VISINI ŠKOLARINE - 2021-22

Pravilnik o upisu studenata na studijske programe

UPIS STUDENATA KOJI STUDIRAJU PO NPP STATUTA 93

KONAČNA RANG LISTA - BUDŽET - II godina

KONAČNA RANG LISTA - BUDŽET - III godina

KONAČNA RANG LISTA - BUDŽET - IV godina

OBAVEŠTENJE - PRODUŽENA GODINA - BUDŽET - studenti upisani školske 2017-18

RASPORED UPISA I PODELA INDEKSA do 29.10.2021