RASPORED UPISA U ŠKOLSKU 2021/2022. GODINU

Obaveštavaju se studenti da se prijem dokumenata za upis u školsku 2021/2022. godinu vrši do 15. oktobra 2021. godine prema sledećem rasporedu:

 

generacija 2017

7.10.2021

vreme predaje dokumenata

broj indeksa

prostorija u kojoj se

primaju dokumenta

od 8.00 – 10.00 čas

od 2017/1 – 2017/300

Slušaonica I

od 8.00 – 10.00 čas

od 2017/301 – 2017/600

Slušaonica III

od 10.00 – 12.00 čas

od 2017/601 – 2017/900

Slušaonica I

od 10.00 – 12.00 čas

od 2017/901 – 2017/1200

Slušaonica III

od 12.00 – 14.00 čas

od 2017/1201 –2017/1500

Slušaonica I

od 12.00 – 14.00 čas

od 2017/1501 –2017/1615

Slušaonica III

 

 

 

generacija 2018

8.10.2021

od 8.00 – 10.00 čas

od 2018/1 – 2018/300

Slušaonica I

od 8.00 – 10.00 čas

od 2018/301 – 2018/600

Slušaonica III

od 10.00 – 12.00 čas

od 2018/601 – 2018/900

Slušaonica I

od 10.00 – 12.00 čas

od 2018/901 – 2018/1176

Slušaonica III

 

 

 

generacija 2019

11.10.2021

od 8.00 – 10.00 čas

od 2019/1 – 2019/300

Amfiteatar II

od 8.00 – 10.00 čas

od 2019/301 – 2019/600

Slušaonica III

od 10.00 – 12.00 čas

od 2019/601 – 2019/900

Amfiteatar II

od 10.00 – 12.00 čas

od 2019/901 – 2019/1283

Slušaonica III

 

 

 

generacija 2020

12.10.2021

od 8.00 – 10.00 čas

od 2020/1 – 2020/300

amfiteatar V

od 8.00 – 10.00 čas

od 2020/301 – 2020/600

Slušaonica III

od 10.00 – 12.00 čas

od 2020/601 – 2020/900

amfiteatar V

od 10.00 – 12.00 čas

od 2020/901 – 2020/1200

Slušaonica III

od 12.00 – 13.00 čas

od 2020/1201 –2020/1316

Slušaonica III

 

 

 

generacija 2016

13.10.2021

od 8.00 – 13.00 čas

parni brojevi indeksa

Amfiteatar II

od 8.00 – 13.00 čas

neparni brojevi indeksa

Slušaonica III

 

 

 

 

Studenti upisani na Fakultet školske 2015 i ranije  dokumenta za upis predaju:

 

  14.10.2021. godine od 8.00- 13.00 časova u Amfiteatru II

                                      8.00 –13.00 časova u Slušaonici III

  15.10.2021. godine od 8.00– 13.00 časova u Amfiteatru II

                        

Student informaciju da li je upisan, može proveriti ISKLJUČIVO na svom e-studentu. Nakon prijema informacije o upisu student indeks podiže lično u dane:

16.10.2021. godine od 8.00- 13.00 časova u Slušaonici I

18.10.2021. godine od 8.00- 13.00 časova u Amfiteatru II

19.10. 2021. godine od 8.00- 13.00 časova u Amfiteatru II

20.10. 2021. godine od 8.00- 13.00 časova u Slušaonici III

21.10. 2021. godine od 8.00 – 13.00 časova u Slušaonici III  

 

OBAVEZAN DOLAZAK

 

BEOGRAD

5. oktobar 2021. godine                                             IZ SEKRETARIJATA FAKULTETA