Obaveštenje za studente I godine studije koji nisu u srednjoj školi učili latinski jezik - prijavljivanje za kurs iz latinskog jezika

 STUDENTI PRVE GODINE STUDIJA UPISANI ŠKOLSKE 2021/2022. GODINE, KOJI NISU U SREDNJOJ ŠKOLI UČILI LATINSKI JEZIK, DUŽNI SU DA GA POLAŽU PRE POLAGANJA ISPITA IZ RIMSKOG PRIVATNOG PRAVA. 

PRAVNI FAKULTET ZA OVE STUDENTE  ORGANIZUJE KURS.                                                                                                                                                    

PRIJAVLJIVANJE ZA KURS IZ LATINSKOG JEZIKA VRŠI SE od 12. OKTOBRA do 15. OKTOBRA 2021. GODINE. NASTAVA POČINJE 18. OKTOBRA 2021. GODINE I ODVIJAĆE SE ONLINE PREKO WEBEX PLATFORME (link će biti objavljen na sajtu Fakulteta u delu - Raspored online predavanja).

NAKNADA ZA POHAĐANJE KURSA IZ LATINSKOG JEZIKA IZNOSI  10.000,00  DINARA. NAVEDENI IZNOS UPLAĆUJE SE na žiro račun Fakulteta broj : 840 – 1439666 – 55, poziv na broj 27, a prijavljivanje će se vršiti na dežurnim šalterima od 8.00 do 13.00 časova. 

NAPOMENA : Prilikom prijave za pohađanje kursa studenti treba da se opredele za jedan od ponuđenih termina :

                                                           PONEDELJAK: od 16.15  – 18.50 časova

                                                           PETAK : od 10.45 – 13.20 časova

 

B E O G R A D

11. OKTOBAR  2020.  GODINE                                                                                                           IZ   SEKRETARIJATA  FAKULTETA