Rezultat ispita - Obligaciono pravo - prof. dr Marija Karanikić Mirić-11.1.2022.

Studenti koji su položili eliminacioni ispit
iz Obligacionog prava 11. 1. 2022.

Rezultati za studente koji su polagali kod
prof. dr Marije Karanikić Mirić

Ime i prezime

Broj indeksa

Broj poena

Miloš Babić

19/161

7

Kristina Martin

19/178

8

Iva Perović

19/426

9

Upis ocena kod prof. dr Marije Karanikić Mirić biće održan 11. 1. 2022. u 11.00 časova u kabinetu 211.

Uvid će se održati u 12:00 časova 11.1.2022. u kabinetu 204.