OBAVEŠTENJE ZA STUDENTE O POLAGANJU ISPITA - KRIVIČNO PROCESNO PRAVO

OBAVEŠTAVAJU SE studenti osnovnih akademskih studija koji polažu ispit KRIVIČNO PROCESNO PRAVO kod profesora dr MILANA ŠKULIĆA da će se u ispitnim rokovima u kojima se ispit polaže pismeno ispit polagati na sledeći način:

-          Studenti koji su na vežbama iz predmeta Krivično procesno pravo imali ocene 3 (tri), 4 (četiri) i 5 (pet) neće prethodno raditi na testu nekoliko kraćih pitanja iz ispitne materije, već isključivo dva esejska pitanja iz ispitne materije. Potrebno je da za prelaznu ocenu na ispitu student odgovori na oba esejska pitanja i to tako da odgovori na više od 50% svakog esejskog pitanja pojedinačno.

-          Ostali studenti radiće test koji se sastoji iz nekoliko kraćih pitanja iz ispitne materije i dva esejska pitanja iz ispitne materije. Potrebno je da za prelaznu ocenu na ispitu student odgovori na 50% kraćih pitanja iz ispitne materije i na oba esejska pitanja iz ispitne materije i to više od 50% svakog esejskog pitanja pojedinačno.