REZULTATI PISMENOG ISPITA IZ NASLEDNOG PRAVA KOD DOC. DR MILOŠA VUKOTIĆA DANA 14.1.2022.

Student/kinja

Broj indeksa

Broj bodova

Miloš Arizanović

17/1094

65

Dragana Lazendić

18/938

75

Ajša Sinanović

19/966

65

Tamara Sandić

19/7

70

Marija Milenković

19/42

70

Marija Bezbradica

19/78

65

Milica Đukanović

19/100

75

Darko Mandić

19/154

100

Aleksa Lejić

19/176

85

Filip Đorđev

19/197

55

Nikola Rodić

19/284

100

Milica Brstina

19/304

55

Aleksandra Kugić

19/384

60

Jovana Radulović

19/407

60

Jovana Biševac

19/422

65

Miloš Momčilov

19/431

70

Ilija Nikolić

19/452

75

Anđela Sredojević

19/471

90

Ana Bijele

19/545

65

Natalija Živković

19/550

95

Jovana Stefanović

19/570

80

Tamara Cvijetić

19/753

60

Isidora Grujić

19/788

65

Jovana Stanković

19/841

60

Jovan Stikić

19/927

55

Mihailo Cmiljanović

19/945

55

Tijana Milošević

19/1085

55

Upis ocena kod doc. dr Miloša Vukotića biće održan 20.1.2022. u 9 časova u kabinetu 204.