REZULTATI PISMENOG ISPITA IZ NASLEDNOG PRAVA KOD PROF. DR DEJANA ĐURĐEVIĆA DANA 14.1.2022.

Student/kinja

Broj indeksa

Broj bodova

Petar Tatomirović

16/969

55

Natalija Martinović

17/1183

70

Anđela Mitrović

18/454

70

Nađa Lazić

18/718

60

Danica Bekrić

19/1

70

Martina Maksimović

19/98

85

Irena Pleskonjić

19/122

65

Nađa Dobanović

19/148

90

Jasmina Stojić

19/212

75

Milica Pantić

19/245

80

Petar Milošević

19/261

55

Ramadan Dalip

19/455

85

Milena Dobrodolac

19/485

85

Snežana Nasković

19/505

65

Anđelija Ćurčić

19/548

80

Zorana Stefanović

19/571

80

Milica Ćurčić

19/591

55

Igor Bojović

19/623

70

Katarina Vesković

19/645

85

Nikola Garović

19/742

65

Marija Radević

19/789

55

Sanja Spasovski

19/811

65

Dejana Miodragović

19/833

70

Đorđe Antić

19/848

55

Lazar Janković

19/881

70

Rastko Nastić

19/1088

65

Aleksandra Brnić

20/1275

65

Upis ocena kod prof. dr Dejana Đurđevića biće održan 18.1.2022. u 13.00 časova u kabinetu 416.