OBAVEŠTENJE - studentska pitanja

Mole se studenti da se za sve potrebne informacije u vezi sa osnovnim akademskim studijama obraćaju na e-mejl studentskapitanja@ius.bg.ac.rs

Odgovaraće se isključivo na e-mejlove koji sadrže ime i prezime studenta i broj indeksa.

Mole se studenti da pre postavljanja pitanja odgovore probaju da pronađu na sajtu Fakulteta ili na oglasnim tablama.

Odgovore na pitanja koja zahtevaju uvid u studentski dosije student može dobiti isključivo lično na šalterima studentske službe.