Doktorske disertacije na uvidu javnosti

Na UviDok portalu Univerziteta u Beogradu – ili u Odseku za master i doktorske studije mogu se pogledati doktorske disertacije, sa izveštajem komisije za pregled i ocenu, sledećih kandidata:

Savo Manojlović: "Javnopravni subjektivitet i ovlašćenja političkih stranaka u liberalnoj demokratiji"

Gjorgji Naumoski: "Pojam, punovažnost i izvršenje predugovora"

Nikola Ilić: "Pravnoekonomska analiza patentne zaštite pronalazaka u radnom odnosu"

Ana Budak: "Liberalizacija tržišta poljoprivrednog zemljišta u okviru pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji"

Miloš Radovanović: "Garantni fond - naknada štete i regres"

Ivana Miljuš: "Načelo jednakosti 'oružja' u krivičnom postupku"