Spisak odobrenih tema - Septembar 2018. godine

МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ – МАСТЕР ЕВРОПСКИХ ИНТЕГРАЦИЈА

СПИСАК ОДОБРЕНИХ ТЕМА МАСТЕР РАДОВА ПРИЈАВЉЕНИХ ЗА СЕПТЕМБАРСКИ РОК 2018. ГОДИНЕ

 

 

Број индекса

Име и презиме

 

Наслов теме на енглеском

Наслов теме

Ментор

Члан комисије

Датум одобрења теме

 

Рок за одбрану

 

1.

EI 2014-46

Небојша Пејин

Protection of Legal Persons` Rights in Connection with Taxation Under the European Convention on Human Rights

Заштита права правних лица у вези са опорезивањем према Европској конвенцији о људским правима

др Бранко Ракић

др Ивана Крстић

3.07.2018

30.09.2018

2.

EI 2015-13

Драгана Јанић

The Challenges for Europe in a Changing World

Изазови за Европу у свету који се мења

др Бранко Ракић

др Маја Лукић Радовић

3.07.2018

30.09.2018

3.

EI 2015-21

Давид Аврамовић

The Common Foreign and Security Policy and the European Migrant Crisis

Заједничка спољна и безбедносна политика ЕУ и мигрантска криза

др Бранко Ракић

др Маја Лукић Радовић

3.07.2018

30.09.2018

4.

EI 2016-1

Милош Дамњановић

The Relationship Between the EU and BRICS Countries

Однос Европске уније и земаља БРИКС-а

др Бранко Ракић

др Маја Лукић Радовић

3.07.2018

30.09.2018

5.

EI 2016-20

Невена Манић

Protection of Whistleblowers in Serbia: Compatibility with International Standards

Заштита узбуњивача у Србији: усклађеност са међународним стандардима

др Танасије Маринковић

др Ивана Крстић

3.07.2018

30.09.2018

6.

EI 2016-32

 

Милица Швабић

Right to Work of Refugees and Asylum Seekers – Conditions and Obstacles for Effective Enjoyment

Право на рад избеглица и тражилаца азила – услови и препреке за ефикасно уживање

др Љубинка Ковачевић

 

др Марко Давинић

 

3.07.2018

30.09.2018

7.

EI 2017-2

Теодора Јанковић

 

Protection of maternity in Labour Law of the European Union

 

Заштита материнства у радном праву Европске уније

 

др Љубинка Ковачевић

 

др Драгица Вујадиновић

 

12.07.2018

12.01.2019

8.

EI 2017-19

Paul Meder

 

Legal Framework Regarding Human Rights Applicable to European Corporations Operating Outside of Europe

Правни оквир у области заштите људских права за пословање европских привредних друштава изван Европе

др Маја Лукић Радовић

др Бојана Чучковић

 

3.07.2018

 

03.01.2019

 

Београд, 24. август 2018. године